ఆనందమే…

ఆనందం…ఆనందం..
కనిపించని ఆనందం నా కళ్లలోన ఈవాళ..


కిలకిలమని పలికే కోయిల సరాగం ఆనందం
జల జల పారే సెలయేరు చేసే సవ్వడి ఆనందం
పొద చాటుల్లో రెపరెపలాడే ఆ సూర్యుని కిరణాలే ఆనందం

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి:

తీరని దాహం

తీపి ఎంత తెగువైనా…
బాధ ఎంత బరువైనా…
మోసేవాడికి ఎమున్నదిలే కష్టం..
అందనిదేదో ఉన్నది అన్న తియ్యదనం…

ఎదో ఉందని ఎంతో దూరానా..
ముందే ఊడ్చుకు సర్దుకుపోయేనా..
ఉన్నది లేదని లేనిది రాదని
తెలిసే లోపే కాలం పైబడెనా…
మనకీ లోకం చేయిజారేనా…

బ్రతుకంతా నిత్యాన్వేషణ సంఘర్షణ..
మనసంతా సత్యమున్మిత్య సంవాదన..
జగమును దర్శించేదేనాటికి…
జరిగే దానందించేదాపాటికి…

తీపి ఎంత తెగువైనా…
బాద ఎంత బరువైనా…
మోసేవాడికి ఎమున్నదిలే కష్టం
అందనిదేదో ఉన్నది అన్న తియ్యదనం…
    – దేవేంద్ర

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి:

మనలోని మంచితనం

ఏది మంచి…. ఎవరికి మంచి….
నీతో నడిచే నీ వారంటు ఉన్నంత వరకూ..
నీకై తపించే నీకో తోడున్నoత వరకూ..

మనిషికి మనిషికి మనసే వేసె ముసుగే మంచితనం..
కలిసుండే వాళ్లకి కలిసొచ్చేదేగా మన మంచితనం..

మంచన్నది లేనిది ఎవరికి..
నీకునాకన్న కంచేగా మిగిలేది చివరికీ…

మనిషన్నాక మనసున్నాక
మదిలో మెసిలే మంచితనం..
మనదీ, మనమన్నా పిలుపునకే పరిమితమైనా మంచితనం…

ఒకరికి ఇష్టం.. ఒకరికి కష్టం…
ఒకరికి లాభం.. ఒకరికి నష్టం…

ఏది మంచి…. ఎవరికి మంచి….
నీతో నడిచే నీ వారంటు ఉన్నంత వరకూ..
నీకై తపించే నీకో తోడున్నoత వరకూ..

                                                      – దేవేంద్ర    

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి:

మా చిత్ర దర్శకుడు కి ..

క్షణమన్న కునుకే రాక.. తలపులతో తపించే తీరిక లేక..
సమయంతోనే సమరం సాగించె నీకే సలామ్…

ఏ చోట నిలుచున్న.. ఎటువైపు చూస్తున్నా..
చేయనిదేదో చేయాలన్న నీలో చింతే నిను చిత్రించింది…

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి:

చెలిమి

chelimi

అందమైన ఆత్రమైన.. అందులోని ఆనందమైన..
అంతులేని ఆహ్లాదమే ఈ చెలిమి…

భువి నుండి భువస్సు వరకు విశ్వమెంత పెద్దదైన..
నిన్ను కోరి నిన్ను చేరే సమస్తమే… స్నేహము

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి:

నెలరాజు

రాశులెన్ని ఉన్నా..నెలరాజు లేని రేయి చూడబోము..
ప్రపంచమెంత పెద్దదైనా.. నువ్వు లేని మేము కాన రాము..

ఈ సృష్ఠిలో  ఏముండనీ.. నీ దృష్ఠి పడనంతవరుకే…
నీ దృష్ఠిలో  ఏముండనీ.. ప్రతిసృష్ఠి  ఏ ప్రత్యక్షమవును…

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి:

పెరిగే ప్రాయంతో…

కరిగే కాలంతో… పెరిగే ప్రాయంతో…
అళ్ళుకునే కథలెన్నో… పంచుకునే కలలెన్నో…

చిగురించే నీ చిరునవ్వుతో చిందేసేవారెందరో..
పలకరించే నీ మాటతో పులకరించేవారెందరో…

Continue reading
షేర్ చెయ్యండి: